Inlenersbeloning

Op deze pagina leggen wij kort uit wat de term “Inlenersbeloning” betekend.

Kenniscentrum
Inlenersbeloning

De term Inlenersbeloning is een term uit de CAO voor Uitzendkrachten van de ABU. Dit wordt ook wel loonverhoudingsvoorschrift genoemd.

Inlenersbeloning kort omschreven: een uitzendkracht dient minimaal hetzelfde te ontvangen (zowel loon als de arbeidsvoorwaarden) als de werkkrachten direct in dienst bij de opdrachtgever binnen dezelfde functie.

Aspecten van de Inlenersbeloning

Dit wordt gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever wordt verstrekt over: de functiegroep en de bijbehorende hoogte van het loon.

Ook de Arbeidstijd- en Arbeidsduurverkortingen dienen te worden geregeld zoals dit bij de opdrachtgever, de “Inlener”, is geregeld.

Hiervoor wordt er uitgegaan van de informatie die er verstrekt is door de inlener.

Uitzendkrachten die worden ingeleend hebben recht op toeslagen voor: overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag), ploegentoeslag en toeslagen voor het werken onder fysiek belastende omstandigheden volgens de regelingen zoals de opdrachtgever deze kent.

Uitzendkrachten hebben recht op loonsverhogingen en periodieken gelijk aan die van de medewerkers in dienst van de opdrachtgever.

Hierbij gaat het om: initiële loonsverhoging en om periodieke loonsverhoging.

Initiele loonsverhoging:

Structurele, algemene loonsverhoging.

Periodiek:

Periodieke loonsverhoging binnen een salarisschaal.

 

Uitzendkrachten hebben recht op dezelfde vergoedingen voor voorbeeld reiskosten en reisuren (verbonden aan het werk) als de werknemers in dienst bij de opdrachtgever. De reiskostenvergoeding wordt uitbetaald voor zover deze fiscaal onbelast is voor de uitzendonderneming.

Dit is € 0,19 per kilometer.